Edel Property Management

Financieel en administratief

Edel Property Management geeft u financiële zekerheid en ontzorgt  u volledig door het sturen van de huurfacturen, maandelijkse cijfers, BTW aangiftes en uw jaarcijfers.

Wij zorgen ervoor dat de huur tijdig wordt geïncasseerd, doen de gehele huuradministratie, adviseren u over marktconforme huurprijzen en voeren wijzigingen door in huurovereenkomsten. Betalingsachterstanden signaleren we op tijd en we kunnen hier na overleg met verhuurder snel op anticiperen. Wanneer nodig zullen wij in samenwerking met de gerechtsdeurwaarder en een jurist rechtsmaatregelen nemen.

Maandelijks ontvangt u een overzicht met hierin de financiële overzichten, huuradministratie, leverancierscontracten en technische kosten. In ons programma Informant heeft u altijd, 24/7, inzicht in deze financiële zaken.

Daarnaast voeren wij alle financiële handelingen en controles uit met betrekking tot de diverse (onderhouds-) werkzaamheden. Wij controleren de rekeningen van uitvoerende partijen, verwerken deze administratief en zorgen voor de tijdige betaling.

Voor aanvang van elk kalenderjaar stellen wij een begroting op. Hierin worden zowel de inkomsten als de te verwachten uitgaven meegenomen, rekening houdend met mogelijke indexeringen. Dit overzicht wordt met u besproken en waar nodig naar uw wensen bijgesteld.

Neem contact met ons op