Edel Property Management

Technisch beheer

Om uw gebouw in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om (onderhouds-) werkzaamheden uit te laten voeren. Daarnaast gelden er wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van onderhoud en/ of keuringen. Edel Property Management zorgt ervoor dat uw vastgoed technisch in orde is.

In het uit laten voeren van onderhoudswerkzaamheden houden wij rekening met de wet- en regelgeving maar ook met uw lange termijn visie. Wij stellen (indien gewenst) een meerjaren onderhoudsplan op om inzichtelijk te maken welke onderhoudswerkzaamheden en -kosten er op langere termijn te verwachten zijn aan uw pand.

Door jarenlange ervaring hebben wij diverse betrouwbare technische leveranciers om ons heen verzameld. Hiermee zijn vaste afspraken gemaakt waardoor u profiteert van voordelige tarieven. De lopende contracten worden regelmatig gecontroleerd op aantrekkelijkheid en compleetheid. Na elke opdracht controleren wij de werkzaamheden op netheid en correctheid van uitvoering. Onze partners zijn door het hele land gevestigd, waardoor een landelijke dekking gegarandeerd wordt.

Het verduurzamen van panden wordt steeds belangrijker. Edel Property Management kan een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van uw pand door het opstellen van verduurzamingsrapportages met hierbij de vermelde kosten en terugverdientijd.

Neem contact met ons op